Gørløse Vandværk

Nyheder


03-02-2020

Udsendelse af årsafregning

Da der er skabt en del forvirring omkring det totale faste bidrag på de netop udsendte års- og a´conto opgørelser kan du læse mere om taksterne på dette link:

http://www.gorlosevand.dk/Show_pdf?PDF_Side=/dokumenter/dok_804_8092.pdf

På bestyrelsens vegne
Erling Nielsen


22-07-2019

Ekstraordinær generalforsamling

Gørløse Vandværk I/S indkalder herved til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 14. august 2019 kl. 19.00 i Gørløse forsamlingshus, Hovedvejen 28, 3330 Gørløse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Afstemning om vedtægtsændring i forbindelse med ændring fra I/S til AMBA
3. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


18-05-2019

Vandværkets rentvandstanke skal inspiceres og repareres

Det sker fra på mandag den 20. maj
Når vi pumper vandet op fra vores boring bliver det iltet og herefter ledt videre til vores rentvandstanke. Disse tanke skal inspiceres og evt. repareres med mellemrum.
Det skal vi i gang med på mandag den 20. maj og arbejdet forventes at vare mindst 3 uger.

Men arbejdet kan nok ikke gennemføres uden enkelte gener !!
I den periode arbejdet står på, får vi vand fra Hillerød Forsyning, som vi har en forbindelsesledning til.
Processen med omlægning til forbindelsesledning fra Hillerød kan desværre give dels lidt driftsforstyrrelser og dels lidt ændring på vandets farve/udseende.
Men vi kan garantere jer, at den mikrobiologiske kvalitet er som den skal være. Ingen bør derfor være bekymret for vandets sundhedskvalitet som sådan.
Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at få gennemføre omskiftning og inspektion med mindst mulige gener, men vi beder på forhånd om forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at kontakte enten Jesper Lund Nielsen på tlf. 20 28 88 15 eller undertegnede på tlf. 21 81 50 65.
Mogens Jacobsen
Formand


28-02-2019

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
holder vandværket ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset.

På hjemmesiden kan du finde årsregnskabet, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen og fremlagt til godkendelse.
Ligeledes kan du finde et sæt vedtægter, som vil blive fremlagt som bestyrelsens forslag, med henblik på, at få omdannet vandværkets selskabsform fra det nuværende Interessent selskab (I/S) til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Der er flere forhold som gør, at vi skal have lavet selskabsformen om, det vil der blive nærmere redegjort for på generalforsamlingen, men alene det, at vi i dag rent faktisk kører på lånt tid med en ukorrekt benævnelse i Selskabsstyrelsen gør, at der skal ske en omlægning, med mindre interessenternes selvangivelse også skal have input fra vandværkets over- eller underskud.
Alle interessenter hæfter solidarisk som det er i dag, men med den nye selskabsform vil andelshaverne og det vil sige dem der har en andel i vandværket, ikke kunne gøres ansvarlige for noget økonomisk, ud over det forbrug der måtte være.
Vi håber du vil sætte dig ind i det fremlagte og at du vil/kan afsætte et par timer af til at lytte og deltage i diskussionen på generalforsamlingen.
Vel mødt!
Thorkil Ambrosen
Formand


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815 / 95276106
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød
4290 9091
kontor@gorlosevand.dk

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies